III Kongres Rozwoju Systemu Edukacji

Erasmus + FRSE. Edukacja przyszłości + Przyszłość edukacji

2 października 2020 r.

Szanowni Państwo!

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce, ma przyjemność zaprosić Państwa na III Kongres Rozwoju Systemu Edukacji,
który odbędzie się 2 października 2020 roku w formule online.

Hasło tegorocznego spotkania brzmi: Erasmus + FRSE. Edukacja przyszłości + Przyszłość edukacji.

Podczas Kongresu podsumujemy rezultaty programów zarządzanych przez FRSE osiągnięte w bieżącym okresie finansowania (2014-2020) oraz przedstawimy plany finansowania międzynarodowych programów edukacyjnych
w kolejnej perspektywie finansowej (2021-2027). Zaprezentujemy, jak udział instytucji i organizacji 
w międzynarodowych programach, projektach i inicjatywach – a takimi zarządza FRSE – pomaga poprawiać jakość
i atrakcyjność kształcenia, m.in. poprzez wdrażanie nauczania zdalnego.

Rada Programowa Kongresu

W przygotowaniach III Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji FRSE wspiera Rada Programowa w poniższym składzie:

 

 

prof. dr hab.
Stefan M. Kwiatkowski

Profesor zwyczajny w Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

prof. dr hab.
Hanna Komorowska

Profesor zwyczajny,
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

dr hab. Ewa Chmielecka

Profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej

 

dr hab. Ewa Giermanowska

Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

 

prof. dr hab. Grzegorz Mazurek

Rektor Akademii Leona Koźmińskiego

 

dr Paweł Poszytek

Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

 

Marek Zając

Publicysta i prezenter, autor książek i scenarzysta, trener i doradca medialny

prof. Krzysztof Zanussi

Reżyser i scenarzysta filmowy, teatralny i telewizyjny, producent filmowy, publicysta, pedagog oraz filozof

 

Eksperci Europejskiego Dnia Języków

W przygotowaniach III Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji uczestniczą następujący eksperci:

 

 

dr Marlena Deckert

Nauczyciel akademicki w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

dr Ewa Guz

Nauczyciel akademicki w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego

Monika Malinowska

Nauczyciel akademicki w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego

dr Małgorzata Piotrowska-Skrzypek

Nauczyciel akademicki w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego

 

dr Danuta Romaniuk

Dyrektor Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego

dr Agnieszka Sochal

Nauczyciel akademicki w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego

dr Przemysław Wolski

Nauczyciel akademicki w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego

Organizator

Współorganizator

Partner

Patronat

Patronat medialny

Patronat

Patronat medialny

Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Skontaktuj się z nami