VI Międzynarodowy Kongres Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego

Europejski Rok Umiejętności

7 września 2023 r., godz. 10:00

Polsat Plus Arena Gdańsk

 

Rejestracja

Do VI Kongresu Edukacji zostało:

O Kongresie

Podczas tegorocznej edycji kongresu poruszone zostaną tematy odnoszące się do globalnych trendów w edukacji: innowacyjnej ekonomii, edukacji klimatycznej, transformacji cyfrowej, uczestnictwa w życiu demokratycznym oraz włączenia społecznego i różnorodności. „Skills are the Future” – motto przyświecające tegorocznej edycji Kongresu podkreśla synergię pomiędzy projektami finansowanymi ze środków europejskich i standardami edukacyjnymi WorldSkills.

EuroSkills Gdańsk 2023

EuroSkills Gdańsk 2023 to ósma edycja odbywającego się co dwa lata konkursu EuroSkills – największego w Europie wydarzenia związanego z kształceniem zawodowym i doskonaleniem umiejętności.

Odbywający się co dwa lata i organizowany przez WorldSkills Europe wraz z 32 krajami członkowskimi, EuroSkills gromadzi setki młodych profesjonalistów z krajów całej Europy, którzy rywalizują o szansę zostania najlepszym w Europie w wybranej przez siebie umiejętności.

Kongres Edukacji w liczbach

Ostatnie cztery edycje Kongresu Edukacji to:

uczestników

prelegentów

sesji tematycznych

godzin

Rada Programowa Kongresu

W przygotowaniach VI Międzynarodowy Kongres Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego wspiera Rada Programowa w poniższym składzie:

prof. dr hab. Wiesław Banyś

Przewodniczący Zespołu Bolońskiego KRASP

dr hab. Ewa Chmielecka

Profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej

dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB

Rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

 

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr hab. Ewa Giermanowska

Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki

Prorektor Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum

 

prof. dr hab. inż.
Teofil Jesionowski

Rektor Politechniki Poznańskiej, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

 

prof. dr hab.
Hanna Komorowska

Profesor zwyczajny,
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

prof. dr hab.
Stefan M. Kwiatkowski

V-ce Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

prof. dr hab. Grzegorz Mazurek

Rektor Akademii Leona Koźmińskiego

 

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Rektor Politechniki Śląskiej, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. Paweł Poszytek

Dyrektor Generalny FRSE, dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Waldemar Siwiński

Prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz.

Dyrektor Narodowego Centrum Kultury

 

Marek Zając

Publicysta i prezenter, autor książek i scenarzysta, trener i doradca medialny

prof. Krzysztof Zanussi

Reżyser i scenarzysta filmowy, teatralny i telewizyjny, producent filmowy, publicysta, pedagog oraz filozof

 

Zapisz się
na newsletter!