II Kongres Rozwoju Systemu Edukacji

Mądrość – Kreatywność – Innowacyjność. Kształcenie dla przyszłości.

18 września 2019 r., Warszawa

dr Paweł Poszytek

Dyrektor Generalny 
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Szanowni Państwo!

Szanowni Państwo,

w ubiegłym roku podczas I Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji rozmawialiśmy o tym, jak ważne dla każdego pracownika i obywatela są kompetencje nabywane w procesie formalnego, pozaformalengo kształcenia oraz nieformalnego procesu uczenia się, podkreślaliśmy znaczenie wpływu jakości kształcenia na poziom kompetencji Polaków i ich konkurencyjność na rynku pracy. Zastanawialiśmy się jak kształcić dla przyszłości. Wsłuchując się w głosy i opinie uczestników ubiegłorocznego Kongresu doszliśmy do wniosku, że II Kongres powinniśmy poświęcić szczególnej kategorii kompetencji, które decydują o tym, że człowiek staje się mądrym, kreatywnym, aktywnym obywatelem. Apel ekspertów o umiejętną realizację programów i stosowanie metod nauczania, tak aby przyczyniały się one do nabywania kompetencji personalnych, społecznych i obywatelskich przez osoby uczące się jest coraz silniejszy. Dlatego hasłem II Kongresu, na który serdecznie zapraszam w imieniu Rady Programowej oraz całej kierowanej przeze mnie instytucji, uczyniliśmy „Mądrość-Kreatywność-Innowacyjność. Kształcenie dla przyszłości”. Zapraszam do udziału w Kongresie wszystkich, dla których jakość polskiej edukacji jest ważna!

 

dr Paweł Poszytek
Dyrektor Generalny
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Rada Programowa Kongresu

W przygotowaniach II Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji wspiera  Fundację Rada Programowa w poniższym składzie.

 

 

prof. dr hab.
Stefan M. Kwiatkowski

Profesor zwyczajny w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

prof. dr hab.
Hanna Komorowska

Profesor zwyczajny,
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

dr hab. Ewa Chmielecka

Profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej

prof. dr hab. Jan Fazlagić 

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

dr Błażej Poboży

Członek Zarządu
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

dr Paweł Poszytek

Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

 

prof. dr hab.
Krzysztof J. Szmidt

Kierownik Katedry Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.

prof. Krzysztof Zanussi

Reżyser i scenarzysta filmowy, teatralny i telewizyjny, producent filmowy, publicysta, pedagog oraz filozof

Rada Programowa Europejskiego Dnia Języków

Integralną częścią II Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji jest Europejski Dzień Języków 2019

 

dr Marlena Deckert

Nauczyciel akademicki w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego 

dr Ewa Guz

Nauczyciel akademicki w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego 

dr Małgorzata Piotrowska-Skrzypek

Nauczyciel akademicki w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego

dr Błażej Poboży


Członek Zarządu
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

dr Paweł Poszytek


Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

dr Danuta Romaniuk

Dyrektor Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego

dr Agnieszka Sochal

Nauczyciel akademicki w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego 

dr Przemysław Wolski

Nauczyciel akademicki w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego

Patronaty i Patronat medialny

Zarejestruj się!

Udział w Kongresie jest całkowicie bezpłatny.
Organizator pokrywa koszty wyżywienia (przerwa kawowa, obiad) oraz materiałów. Organizator nie zapewnia noclegów oraz dojazdu.

Skontaktuj się z nami