5. Kongres Edukacji przed nami!

Do V Kongresu Edukacji zostało:

Kongres Edukacji w liczbach

Ostanie 4. edycje Kongresu Edukacji to:

Uczestników kongresu

Prelegentów

Sesji tematycznych

Godzin

Rada Programowa Kongresu

W przygotowaniach V Kongresu Edukacji wspiera Rada Programowa w poniższym składzie:

prof. dr hab. Wiesław Banyś

Przewodniczący Zespołu Bolońskiego KRASP

dr hab. Ewa Chmielecka

Profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej

dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB

Rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

 

dr hab. Ewa Giermanowska

Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

prof. dr hab. inż.
Teofil Jesionowski

Rektor Politechniki Poznańskiej, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

 

prof. dr hab.
Hanna Komorowska

Profesor zwyczajny,
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

prof. dr hab.
Stefan M. Kwiatkowski

V-ce Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

prof. dr hab. Grzegorz Mazurek

Rektor Akademii Leona Koźmińskiego

 

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Rektor Politechniki Śląskiej, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

 

dr Paweł Poszytek

Dyrektor Generalny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Waldemar Siwiński

Prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz.

Dyrektor Narodowego Centrum Kultury

 

Marek Zając

Publicysta i prezenter, autor książek i scenarzysta, trener i doradca medialny

prof. Krzysztof Zanussi

Reżyser i scenarzysta filmowy, teatralny i telewizyjny, producent filmowy, publicysta, pedagog oraz filozof

 

Rada Programowa Europejskiego Dnia Języków

Przygotowania V Kongresu Edukacji wspierają następujący członkowie:

dr Paweł Poszytek

Dyrektor Generalny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

dr Paweł Pyrka

Prodziekan Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (SWPS)

dr Danuta Romaniuk

Dyrektor Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego

dr Marcin Smolik

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Zapisz się na newsletter!