VI Kongres Edukacji

7 września 2023 r., godz. 12:00

Europejski Rok Umiejętności

Gdańsk

ProgramRejestracja już wkrótce

V Kongres Edukacji – świętujemy 35 lat programu Erasmus+

Kongres Edukacji organizowany przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności  to coroczne spotkanie osób zajmujących się szeroko rozumianą edukacją w Polsce na wszystkich jej poziomach.

Tegoroczna edycja Kongresu Edukacji pod hasłem „35-lecie Programu Erasmus+” skierowana była nie tylko do licznej grupy decydentów oraz beneficjentów programu, ale także do samych studentów. Dlatego na miejsce wydarzenia wybrano Uniwersytet Warszawski. W wydarzeniu wzięło udział prawie 900 osób. 
Drugą część V Kongresu Edukacji stanowił reportaż wyemitowany 28 października 2022 r. w portalu Interia, poświęcony  35-leciu Erasmusa+  pt. „Wartości jednoczące Europę”.

Kluczowym tematem V Kongresu Edukacji było umiędzynarodowienie w obszarze szeroko rozumianej edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem wartości jednoczących Europę. Jak widać, mimo upływu 35 lat główna idea programu pozostaje ta sama – rozwijanie międzynarodowej współpracy między placówkami edukacyjnymi. Dlatego też uczestnicy Kongresu podczas wykładów oraz prezentacji mieli okazję dowiedzieć się m.in.,  jak duże znaczenie, właśnie w kontekście współpracy, ma sieciowanie, które poprzez udostępnianie wiedzy i wymianę pomysłów wspiera ich rozwój, zarówno w kontekście lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym.

V Kongres Edukacji był doskonałą okazją do świętowania 35-lecia programu Erasmus+. Ta historia mobilności studentów, uczniów, nauczycieli w programach Erasmus i Erasmus+ dała Europie niezwykłe bogactwo – pokolenie ludzi otwartych na świat, samodzielnych, kreatywnych, odważnie sięgających po nowe doświadczenia edukacyjne i kulturowe.
Ponieważ codzienność Erasmusa+ to właśnie mobilności, dlatego też podsumowane zostały statystyki dotyczące kierunków najczęściej wybieranych przez uczniów, studentów, słuchaczy i wolontariuszy biorących udział w programie.

Istotnym elementem w programie był także sektor Erasmus+ Młodzież, ponieważ 2022 r. został ogłoszony Europejskim Rokiem Młodzieży.

Ponadto w ramach Kongresu odbyły się sesje tematyczne dotyczące międzynarodowych programów edukacyjnych oraz Europejskiego Dnia Języków. Spotkania te poświęcone były m.in. realizacji priorytetów horyzontalnych (Włączenie i różnorodność, Transformacja cyfrowa, Środowisko i walka ze zmianą klimatu, Uczestnictwo w życiu demokratycznym) programu Erasmus+ w międzynarodowych projektach.

Kongres uświetnił koncert zespołu Erasmus+ Band, a także Gala wręczenia nagród konkursowych: European Language Label, EDUinspiracje, EDUinspirator i Europejska nagroda za innowacyjność w nauczaniu (EITA).

Opiekę nad merytoryczną stroną wydarzenia sprawują Rada Programowa V Kongresu Edukacji oraz Rada Programowa Europejskiego Dnia Języków.

Kongres Edukacji w liczbach

Ostatnie cztery edycje Kongresu Edukacji to:

uczestników

prelegentów

sesji tematycznych

godzin

Rada Programowa Kongresu

W przygotowaniach V Kongresu Edukacji wspiera Rada Programowa w poniższym składzie:

prof. dr hab. Wiesław Banyś

Przewodniczący Zespołu Bolońskiego KRASP

dr hab. Ewa Chmielecka

Profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej

dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB

Rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

 

dr hab. Ewa Giermanowska

Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

prof. dr hab. inż.
Teofil Jesionowski

Rektor Politechniki Poznańskiej, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

 

prof. dr hab.
Hanna Komorowska

Profesor zwyczajny,
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

prof. dr hab.
Stefan M. Kwiatkowski

V-ce Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

prof. dr hab. Grzegorz Mazurek

Rektor Akademii Leona Koźmińskiego

 

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Rektor Politechniki Śląskiej, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

 

dr hab. Paweł Poszytek

Dyrektor Generalny FRSE, dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Waldemar Siwiński

Prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz.

Dyrektor Narodowego Centrum Kultury

 

Marek Zając

Publicysta i prezenter, autor książek i scenarzysta, trener i doradca medialny

prof. Krzysztof Zanussi

Reżyser i scenarzysta filmowy, teatralny i telewizyjny, producent filmowy, publicysta, pedagog oraz filozof

 

Rada Programowa Europejskiego Dnia Języków

Przygotowania V Kongresu Edukacji wspierają następujący członkowie:

dr hab. Paweł Poszytek

Dyrektor Generalny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

dr Paweł Pyrka

Prodziekan Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (SWPS)

dr Danuta Romaniuk

Dyrektor Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego

dr Marcin Smolik

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Zapisz się
na newsletter!