IV Kongres Edukacji

1 października 2021 r.

Szanowni Państwo!

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce, już dziś zaprasza Państwa na IV Kongres Edukacji, który odbędzie się 1 października 2021 roku w formule hybrydowej.

Problematyka IV Kongresu Edukacji będzie się koncentrować na możliwościach, jakie pojawią w programach zarządzanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszych stron internetowych oraz kanałów SM, na których będziemy Państwa informować nt. szczegółowego programu wydarzenia. Punktem odniesienia do jego przygotowania będą priorytety przedstawione przez Komisję Europejską, tzn. : transformacja cyfrowa, aktywność obywatelska, włączanie społeczne oraz zielony ład.

Podczas Kongresu będziemy celebrować 20 – lecie European Language Label, a na zakończenie wręczymy nasze najważniejsze nagrody edukacyjne w konkursie EduInspiracje.

Organizator

Patronat

Patronat medialny

Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Skontaktuj się z nami