Konkursy

Narodowa Agencja jest organizatorem konkursów o charakterze edukacyjnym. Podczas IV Kongresu Edukacji nagrodzimy laureatów poniższych konkursów.

EDUinspiracje

Konkurs EDUinspiracje jest skierowany do instytucji, których działania odznaczają się najwyższą jakością rezultatów osiąganych w ramach projektów dofinansowanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

EDUinspiracje są organizowane od 2011 r., w ich dotychczasowej odsłonie nagrodzono 166 organizacji z całej Polski.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów oraz promocja placówek, które podejmują ciekawe tematy, są kreatywne, inspirują innych do działania, wspierają innowacje edukacyjne oraz mają wpływ na społeczeństwo lokalne.

Instytucje są nominowane w pięciu kategoriach konkursowych: Cyfryzacja, Ekologia, Włączanie społeczne i różnorodność, Aktywne uczestnictwo, Synergia dla edukacji.

Nominacje do nagrody EDUinspiracji wskazywane są przez ekspertów Narodowej Agencji, następnie Kapituła konkursu wybiera zwycięskie projekty.

W 2021 roku konkurs EDUinspiracje odbywa się po hasłem „Twój sukces inspiracją dla innych!”.

Więcej o konkursie: EDUinspiracje

EDUinspirator

EDUinspirator to konkurs dla osób aktywnie zaangażowanych w realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych programów zarządzanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Jest organizowany jest od 2014 r.

W konkursie nagradzane są osoby, które wyróżniają się szczególną aktywnością i wysoką jakością prowadzonych działań, motywują i wpływają na rozwój innych oraz przyczyniają się do pozytywnych zmian w środowisku lokalnym.

Zainteresowani mogą się zgłaszać w pięciu kategoriach konkursowych: Szkolnictwo wyższe, Edukacja szkolna, Edukacja zawodowa, Edukacja dorosłych, Edukacja pozaformalna młodzieży.

Eksperci przyznają po jednej nominacji w powyższych kategoriach. Wśród nominowanych zostanie wyłoniony laureat – EDUinspirator 2021.

Od tegorocznej edycji konkurs ma też nowe kategorie: Uczeń, Student oraz Wolontariusz. W każdej z tych trzech grup eksperci wskażą jedną nominację do tytułu Młodego EDUinspiratora 2021.

Więcej o konkursie: EDUinspirator

EDUinspiracje Media

Konkurs EDUinspiracje Media jest adresowany do dziennikarzy i publicystów, którzy poruszają tematykę programów edukacyjnych zarządzanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+
i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Jego celem jest wyróżnienie autorów materiałów prasowych, które w sposób atrakcyjny, przystępny i ciekawy potrafią przekazać najważniejsze wartości informacyjne, wykazują się kreatywnością oraz indywidualnym stylem prezentowania tematyki programów edukacyjnych. Do konkursu mogą być zgłaszane prace w trzech kategoriach: Publicystyka, Reportaż, Wywiad.

EDUinspiracje Media są organizowane od 2015 r.

Więcej o konkursie: EDUinspiracje Media

European Language Label

European Language Label to europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych, ustanowiony przez Komisję Europejską w 1998 r. Jego laureaci wyłaniani są w drodze konkursu projektów. W Polsce konkurs prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Laureaci otrzymują prestiżowe certyfikaty podpisane przez komisarza UE ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży oraz polskiego ministra edukacji i nauki, zyskując tym samym prawo do firmowania swoich materiałów i podejmowanych działań znakiem European Language Label.

Od 2015 r. certyfikat przyznawany jest w jednej kategorii konkursowej projekty realizowane pod opieką koordynatora w instytucji zajmującej się edukacją językową.

Celem konkursu jest rozwijanie komunikacyjnych kompetencji językowych i interkulturowych osób uczących się języków obcych. Certyfikat jest wyróżnieniem promującym osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne, przyznawanym za innowacyjne metody i techniki kształcenia językowego.

Nowe priorytety europejskie dot. nagród European Language Label na lata 2021-2022 (Wzmacnianie procesów uczenia się języków poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz mediów cyfrowych; Nauka języków obcych i promowanie równości, spójności społecznej oraz aktywnego obywatelstwa oraz Doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych) odzwierciedlają priorytety polityki Komisji Europejskiej. Zapewniają możliwości pokazania, w jaki sposób nauka języków obcych może się wiązać z ważnymi wyzwaniami naszych czasów i przyczynić do powstania transgranicznych rozwiązań opartych na zrozumieniu i komunikacji.

Więcej o konkursie: European Language Label

Europejska nagroda
za innowacyjność
w nauczaniu

Europejska nagroda za innowacyjność          w nauczaniu

Europejska nagroda za innowacyjność w nauczaniu to nowe wyróżnienie przyznawane przez Komisję Europejską.

Jego celem jest uhonorowanie wyróżniających się praktyk dydaktycznych oraz wyrażenie uznania dla pracy pedagogów. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ organizuje polską edycję konkursu, która służy wyłonieniu krajowych laureatów. Na nagrodę mają szansę beneficjenci programu Erasmus+ 2014-2020, realizujący projekty w sektorach Edukacja szkolna lub Kształcenie i szkolenia zawodowe. Wyróżnienia zostaną przyznane w kategoriach: Edukacja wczesnoszkolna, Szkoły podstawowe, Szkoły ponadpodstawowe, Szkoły branżowe i techniczne. W roku 2021 tematem przewodnim konkursu jest nauczanie na odległość/hybrydowe.

Więcej o konkursie: Innowacyjne nauczanie

Organizator

Współorganizator

Partnerzy merytoryczni

Patronat honorowy

Patronat medialny

Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Skontaktuj się z nami