19.09.2019 r.

II Kongres Rozwoju Systemu Edukacji

Mądrość-Kreatywność-Innowacyjność. Kształcenie dla przyszłości

dr Paweł Poszytek

Dyrektor Generalny 
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Szanowni Państwo!

Szanowni Państwo,

w ubiegłym roku podczas I Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji rozmawialiśmy o tym, jak ważne dla każdego pracownika i obywatela są kompetencje nabywane w procesie formalnego, pozaformalengo kształcenia oraz nieformalnego procesu uczenia się, podkreślaliśmy znaczenie wpływu jakości kształcenia na poziom kompetencji Polaków i ich konkurencyjność na rynku pracy. Zastanawialiśmy się jak kształcić dla przyszłości. Wsłuchując się w głosy i opinie uczestników ubiegłorocznego Kongresu doszliśmy do wniosku, że II Kongres powinniśmy poświęcić szczególnej kategorii kompetencji, które decydują o tym, że człowiek staje się mądrym, kreatywnym, aktywnym obywatelem. Apel ekspertów o umiejętną realizację programów i stosowanie metod nauczania, tak aby przyczyniały się one do nabywania kompetencji personalnych, społecznych i obywatelskich przez osoby uczące się jest coraz silniejszy. Dlatego hasłem II Kongresu, na który serdecznie zapraszam w imieniu Rady Programowej oraz całej kierowanej przeze mnie instytucji, uczyniliśmy „Mądrość-Kreatywność-Innowacyjność. Kształcenie dla przyszłości”. Zapraszam do udziału w Kongresie wszystkich, dla których jakość polskiej edukacji jest ważna!

 

dr Paweł Poszytek
Dyrektor Generalny
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Rada Programowa Kongresu

W przygotowaniach II Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji wspiera  Fundację Rada Programowa w poniższym składzie.

 

 

prof. dr hab.
Stefan M. Kwiatkowski

Profesor zwyczajny w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

prof. dr hab.
Hanna Komorowska

Profesor zwyczajny,
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

dr hab. Ewa Chmielecka

Profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej

prof. dr hab. Jan Fazlagić 

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

dr Błażej Poboży

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

dr Paweł Poszytek

Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

 

prof. dr hab.
Krzysztof J. Szmidt

Kierownik Katedry Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.

prof. Krzysztof Zanussi

Reżyser i scenarzysta filmowy, teatralny i telewizyjny, producent filmowy, publicysta, pedagog oraz filozof

Rada Programowa Europejskiego Dnia Języków

Integralną częścią II Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji jest Europejski Dzień Języków 2019

 

dr Marlena Deckert

Nauczyciel akademicki w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego 

dr Ewa Guz

Nauczyciel akademicki w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego 

dr Małgorzata Piotrowska-Skrzypek

Nauczyciel akademicki w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego

dr Błażej Poboży

 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

dr Paweł Poszytek


Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

dr Danuta Romaniuk

Dyrektor Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego

dr Agnieszka Sochal

Nauczyciel akademicki w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego 

dr Przemysław Wolski

Nauczyciel akademicki w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego

Udział w Kongresie jest całkowicie bezpłatny.

Skontaktuj się z nami