Eksperci Europejskiego Dnia Języków

dr Marlena Deckert

Uniwersytet Warszawski

Romanistka, nauczycielka języka francuskiego, egzaminator matury polskiej oraz międzynarodowej International Baccalaureate Diploma Programme. Jest organizatorką konferencji i warsztatów dla nauczycieli języków obcych. Współautorka podręcznika do języka francuskiego dla szkół ponadpodstawowych. C’est parti!, materiałów do nauki języka francuskiego oraz zadań Olimpiady Języka Francuskiego. Jest autorką artykułów z teoretycznych podstaw dydaktyki języków. Wykładowca Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego, opiekun naukowy Koła Naukowego Studentów Langues et Cultures. W ramach programu Erasmus+ prowadzi zajęcia z językoznawstwa stosowanego na uczelniach we Francji i w Belgii. Prowadzi także zajęcia z gramatyki języka francuskiego w ujęciu kontrastywnym i uczy języka polskiego jako obcego

dr Ewa Guz

Uniwersytet Warszawski
Pracuje w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Szkoli nauczycieli języka angielskiego dla wszystkich grup wiekowych i poziomów nauczania. Prowadzi zajęcia z wiedzy o przyswajaniu języków, dydaktyki ogólnej i z języka angielskiego dla celów akademickich i dydaktyki nauczania języka angielskiego. Jest autorką licznych programów nauczania dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warszawskiego. Jej badania koncentrują się na przyswajaniu mowy w języku obcym i nauczaniu języków obcych w klasie.

Monika Malinowska

Uniwersytet Warszawski
Trenerka z wieloletnim doświadczeniem w pracy nad głosem. Wykładowca Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie emisji głosu oraz komunikacji interpersonalnej. Autorka artykułów na temat głosu i wystąpień publicznych dla magazynu „Programista”. Zajmuje się zwiększaniem atrakcyjności wypowiedzi, dynamiką mowy i świadomym operowaniem głosu, a także komunikacją i nawiązywaniem relacji z audytorium. Absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie w obszarze Kształcenia Głosu i Mowy oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Marketingu i Zarządzania. Ukończyła kursy Estill Voice Training w Londynie oraz Studio Piosenki im. Jerzego Wasowskiego w Warszawie. Studentka Summer School of Public Speaking w Londynie oraz Summer School of International Jazz w Sligo (Irlandia). Pracuje m.in. z dziennikarzami, prawnikami, wykładowcami, kadrą menedżerską.

dr Małgorzata Piotrowska-Skrzypek

Uniwersytet Warszawski

Pracuje w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w dydaktyce nauczania języków obcych. Kierownik Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego UW. Jest autorką publikacji z dydaktyki nauczania języków obcych,
m.in. współautorką najnowszego podręcznika do nauki języka francuskiego
dla szkół ponadpodstawowych C’est parti! Egzaminator maturalny, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, wieloletnia nauczycielka języka francuskiego w liceum i gimnazjum oraz wykładowca Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy. Koordynatorka i członkini Komitetu Głównego Olimpiady Języka Francuskiego, skarbnik PROF-EUROPE Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce. Jest twórczynią i moderatorką projektów edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim i  międzynarodowym, m.in. projektu Why not français? wyróżnionego certyfikatem European Language Label.

dr Danuta Romaniuk

Uniwersytet Warszawski
Dyrektor Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego, anglistka. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej, the Salzburg Seminar, The Balch Institute, Freie Universität w Berlinie, Glasgow University i Uniwersytetu Turyńskiego, m. in. współautorka koncepcji i programu kształcenia nauczycieli języków obcych. Koordynator mobilności organizujący działania w ramach Eramus+, członek projektu IntlUni, zaangażowana w umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego. Zainteresowania zawodowe obejmują zastosowanie kultury i literatury w nauczaniu języków obcych, a szczególnie podejścia wspierające dialog interkulturowy.

dr Agnieszka Sochal

Uniwersytet Warszawski

Germanistka, autorka podręczników i materiałów do nauki języka niemieckiego oraz kursów e-learningowych i kursów języka niemieckiego
dla Uniwersytetu Otwartego UW. Wykładowca Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach programu Erasmus+ prowadzi zajęcia z literatury krajów niemieckojęzycznych oraz kultury
i historii na uczelniach w Austrii, Niemczech, na Węgrzech i w Norwegii. Stypendystka Freie Universität zu Berlin, Universität des Saarlandes
w Saarbrücken, Johannes Gutenberg Universität w Moguncji, Universität
w Wiedniu, Bergische Universität w Wuppertalu. Publikacje z zakresu: historia
i działalność ruchów kobiecych, historia i działalność ruchu pacyfistycznego, sztuki teatralne okresu Republiki Weimarskiej, czas i przestrzeń w literaturze, literatura i sztuka przeciwko wojnie.

dr Przemysław Wolski

Uniwersytet Warszawski
Starszy wykładowca w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia z dydaktyki i praktycznej nauki języka niemieckiego. Interesuje się wykorzystaniem mediów cyfrowych oraz autonomią w nauce języków obcych. W ramach programu Erasmus wykładał dydaktykę w wyższych szkołach pedagogicznych w Halden (Norwegia), Györ (Węgry), Krems (Austria), Freiburg (Niemcy). W latach 2017 – 2018 prowadził seminarium na Uniwersytecie w Wuppertalu. Jest autorem licznych podręczników i materiałów cyfrowych do nauki języków obcych, programów nauczania oraz publikacji naukowych.

Organizator

Współorganizator

Partner

Współorganizator

Patronat

Patronat medialny

Patronat

Patronat medialny

Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Skontaktuj się z nami