V Kongres Edukacji

27 października 2022 r., godz. 12:00

35-lecie Programu Erasmus+

Auditorium Maximum Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Program

V Kongres Edukacji – świętujemy 35 lat programu Erasmus+

Po dwóch edycjach w formule hybrydowej V Kongres Edukacji odbył się 27 października 2022 r. na Uniwersytecie Warszawskim w Auditorium Maximum w godz. 12:00-20:00. W wydarzeniu wzięło udział 870 osób, a debaty i sesje odbywały się w pięciu aulach. Hasło tegorocznego spotkania brzmiało: 35-lecie programu Erasmus+.

Kluczowym tematem V Kongresu Edukacji było umiędzynarodowienie w obszarze szeroko rozumianej edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem wartości jednoczących Europę. Uczestnicy Kongresu podczas trzech sesji plenarnych mieli okazję dowiedzieć się m.in. tego, jak duże znaczenie właśnie w kontekście współpracy ma sieciowanie – zarówno w kontekście lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym. Oddaliśmy także głos młodemu pokoleniu, które opowiedziało o swoich doświadczeniach i kierunkach mobilności.

Uczestnicy sesji tematycznych poszerzyli wiedzę nt. czterech najważniejszych priorytetów programu Erasmus+: transformacji cyfrowej, uczestnictwa w życiu demokratycznym, włączania i różnorodności oraz środowiska i walki ze zmianami klimatycznymi. Najwięcej osób uczestniczyło w sesji Erasmus+ Edukacja szkolna: Priorytety Erasmusa+ w praktyce szkolnej oraz Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe: Zawodowy Erasmus+ z cyfryzacją, włączeniem, ekologią i obywatelstwem w tle.

W ramach Europejskiego Dnia Języków zaprosiliśmy uczestników na sesje tematyczne poświęcone nauce języków obcych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się ta prowadzona w języku angielskim: Practical Insights of Modern Classroom Management.

W ostatniej części Kongresu odbyła się gala wręczenia nagród dla najlepszych projektów edukacyjnych w konkursach EDUinspiracjeEuropean Language Label Europejska nagroda za innowacyjność w nauczaniu. Nagrodzonych zostało 20 laureatów. Specjalna nagroda z okazji 35-lecia programu Erasmus+ została przyznana Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

 

Do zobaczenia za rok!

Kongres Edukacji w liczbach

Ostatnie cztery edycje Kongresu Edukacji to:

uczestników

prelegentów

sesji tematycznych

godzin

Rada Programowa Kongresu

W przygotowaniach V Kongresu Edukacji wspiera Rada Programowa w poniższym składzie:

prof. dr hab. Wiesław Banyś

Przewodniczący Zespołu Bolońskiego KRASP

dr hab. Ewa Chmielecka

Profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej

dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB

Rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

 

dr hab. Ewa Giermanowska

Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

prof. dr hab. inż.
Teofil Jesionowski

Rektor Politechniki Poznańskiej, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

 

prof. dr hab.
Hanna Komorowska

Profesor zwyczajny,
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

prof. dr hab.
Stefan M. Kwiatkowski

V-ce Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

prof. dr hab. Grzegorz Mazurek

Rektor Akademii Leona Koźmińskiego

 

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Rektor Politechniki Śląskiej, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

 

dr hab. Paweł Poszytek

Dyrektor Generalny FRSE, dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Waldemar Siwiński

Prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz.

Dyrektor Narodowego Centrum Kultury

 

Marek Zając

Publicysta i prezenter, autor książek i scenarzysta, trener i doradca medialny

prof. Krzysztof Zanussi

Reżyser i scenarzysta filmowy, teatralny i telewizyjny, producent filmowy, publicysta, pedagog oraz filozof

 

Rada Programowa Europejskiego Dnia Języków

Przygotowania V Kongresu Edukacji wspierają następujący członkowie:

dr hab. Paweł Poszytek

Dyrektor Generalny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

dr Paweł Pyrka

Prodziekan Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (SWPS)

dr Danuta Romaniuk

Dyrektor Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego

dr Marcin Smolik

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Zapisz się
na newsletter!