Program

35-lecie Programu Erasmus+

Czwartek, 27 października 2022 r.

}

11:15 – 12:00

Rejestracja

Przerwa kawowa

}

12:00 – 12:15

Otwarcie Kongresu

Wystąpienie gości honorowych – 35-lecie programu Erasmus+

}

12:15 – 13:00

Moc sieciowania i wzmacniania sojuszy organizacji edukacyjnych na przykładzie „Uniwersytetów Europejskich”

Znaczenie sieciowania i wzmacniania sojuszy między szkołami, uczelniami, placówkami edukacyjnymi w kontekście lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

}

13:00 – 13:10

Przerwa kawowa

}

13:10 – 13:55

Umiędzynarodowienie – kierunki mobilności uczniów, studentów, słuchaczy, wolontariuszy w Polsce i w Europie

}

13:55 – 14:35

Europejski Obszar Edukacji

}

14:35 – 15:20

Przerwa obiadowa

Konsultacje | Punkt Informacyjny Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności

}

15:20 – 15:50

Koncert

}

15:50 – 16:50

Sesje dotyczące realizacji priorytetów horyzontalnych programu Erasmus+ w międzynarodowych projektach w sektorach

Sesja 1 Erasmus+ Edukacja szkolna

Priorytety Erasmusa+ w praktyce szkolnej

Sesja 2 Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia zawodowe

Zawodowy Erasmus+ z cyfryzacją, włączeniem, ekologią i obywatelstwem w tle

Sesja 3 Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Program Erasmus+ 2021-2027 jako doskonałe narzędzie wdrożenia strategicznych założeń planów rozwoju uczelni

Sesja 4 Erasmus+ Młodzież

YOUTH TALKS - inspirujemy do działania

Sesja 5 Erasmus+ Edukacja dorosłych

ADUstorytelling o włączeniu, cyfryzacji, ekologii i partycypacji

}

16:50 – 17:00

Przerwa kawowa

}

17:00 – 18:00

Sesje  i warsztaty dotyczące programów edukacyjnych

Sesja 6 Erasmus+ Sport

Przykłady działań, nowe perspektywy

Sesja 7 Europejski Korpus Solidarności

Razem możemy więcej w szkole - Europejski Korpus Solidarności

Sesja 8 Europejski Dzień Języków

Ludzie, idee – mosty: wspieranie uczniów ukraińskich i komunikacja

Sesja 9 Europejski Dzień Języków

Humor, hate i historia – słowa na wojnie

Sesja 10 Europejski Dzień Języków

Practical insights of Modern Classroom Management

(warsztat prowadzony w języku angielskim)

}

18:00 – 18:15

Przerwa kawowa

}

18:15 – 19:40

Gala wręczenia nagród konkursowych: European Language Label, EDUinspiracje, Europejska nagroda za innowacyjność w nauczaniu

}

19:40– 19:45

Podsumowanie Kongresu

Piątek, 28 października 2022 r.

}

14:00 – 15:15

Transmisja reportażu 35-lecia programu Erasmus+ | Wartości jednoczące Europę