Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) istnieje od 1993 r. Głównym celem jej działania jest zarządzanie w Polsce międzynarodowymi programami edukacyjnymi i młodzieżowymi – przede wszystkim Erasmusem+. Finansowane przez FRSE projekty umożliwiają zdobycie zarówno wiedzy podstawowej, jak i specjalistycznej.. Dają również możliwość rozwijania zainteresowań oraz podnoszenia kwalifikacji poza granicami kraju.

Zaufanie, jakim cieszy się FRSE, wynika z ogromnego doświadczenia i wszechstronności. Zanim Fundacji powierzono rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata  2014-2020, w latach 2007-2013 koordynowała ona z sukcesem takie programy, jak „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”.

Równolegle Fundacja realizowała i realizuje europejskie inicjatywy informacyjno-edukacyjne: eTwinning, Eurodesk Polska, Europass, Eurydice i EPALE. Wspiera również współpracę z krajami Wschodu poprzez: Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy SALTO z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu.

Od roku 2014 r. FRSE korzysta również ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który jest następcą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do roku 2016 włącznie Fundacja pełniła również funkcję Punktu Kontaktowego Funduszu Stypendialnego SCIEX w Polsce, obsługiwała także Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy.

Wszechstronność i innowacja

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest organizatorem licznych wydarzeń o charakterze edukacyjnym. Od lat organizuje konkursy mające na celu promowanie efektów dofinansowanych przez siebie projektów. Flagowymi inicjatywami są: EDUinspiracje (w tym EDUinspirator oraz EDUinspiracje – Media), a także European Language Label oraz SElfie+. Ponadto organizacja posiada duże doświadczenie jako koordynator obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży oraz współorganizator wydarzeń odbywających się w ramach Europejskiego Dnia Języków. Warto również zwrócić uwagę na działalność wydawniczą. Obecnie FRSE wydaje dwa bezpłatne czasopisma o tematyce edukacyjnej: „Języki Obce w Szkole” oraz „Europa dla Aktywnych”. W maju 2018 r. Fundacja uruchomiła nowy, całkowicie innowacyjny projekt Mobilne Centrum Edukacji. Intensyfikacja jego działań planowana jest na wrzesień 2018 r.

Plany rozwoju

Zakres działań Fundacji sukcesywnie się zwiększa. W 2018 r. ruszy m.in. realizacja programu Edukacja-EOG, wspieranego przez Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Edukacja-EOG zastąpi działający do 2016 r. Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy. Beneficjenci będą mogli uzyskać dofinansowanie m.in. na rozwój kadry dydaktycznej, mobilność w szkolnictwie wyższym, a także partnerstwa służące rozwojowi kształcenia i szkoleń zawodowych oraz innych form edukacji. W 2018 r. Fundacja rozwijać będzie również działalność związaną z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) – z jego budżetu finansowane są projekty z list rezerwowych konkursów programu Erasmus+.

Zaufanie i renoma

Wiarygodność Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  potwierdzają certyfikaty, których przyznanie poprzedzone było wnikliwym audytem. W 2011 r. FRSE zdobyła certyfikat systemu zarządzania jakością w zakresie zarządzania międzynarodowymi i krajowymi programami edukacyjnymi, zgodny z normą ISO 9001:2008. Uzyskanie certyfikatu było efektem wielomiesięcznych przygotowań, obejmujących dostosowanie wewnętrznych procedur fundacyjnych do nowoczesnych narzędzi zarządzania. Certyfikat został odnowiony w roku 2014 i 2018.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XVI (Sygn. Akt XVI NS Rej. F 1647/93). Akt rejestracji dokonany był 11.10.1993 r. Fundacja działa na podstawie statutu oraz Ustawy o fundacjach z dnia 6.04.1984 r.


logotypy


Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję