Kongres Rozwoju Systemu Edukacji

Mądrość – Kreatywność – Innowacyjność. Kształcenie dla przyszłości.

Warszawa, 18 września 2019 r.

O Kongresie

W XXI wieku nasza rzeczywistość jest przeładowana informacjami i wiedzą specjalistyczną. Niespotykany dotychczas rozwój technologii, dążenie do ciągłego usprawniania, ulepszania, doskonalenia tego, co całkiem niedawno zostało odkryte i poznane wymaga od człowieka specyficznych kompetencji. Rodzimy się z określonym potencjałem intelektualnym, ale kompetentnymi stajemy się dzięki ciągłemu uczeniu się.

Wyzwanie, jakiemu człowiek musi stawić czoła w XXI wieku, nie polega na tym, jak zdobywać i przekazywać informacje, ale jak je przekształcić w wiedzę, umiejętności i kompetencje, które pozwolą mu być mądrym, kreatywnym i twórczym. Można mieć ogromną wiedzę o świecie, lecz być pozbawionym tzw. mądrości życiowej i nie radzić sobie z rozwiązywaniem coraz bardziej złożonych problemów.

Mądrość i kreatywność to dwa solidne filary pedagogiki rozwoju (wzrostu) i postulowanej przez nią edukacji pozytywnej. Mądry i kreatywny uczący się to kapitał, z którego społeczeństwo będzie czerpać budując efektywną gospodarkę i dbać o satysfakcjonującą jakość życia.

Kształcenie dla przyszłości zawsze będzie wyzwaniem dla nauczycieli, edukatorów, trenerów, mentorów, którzy obecnie nie mogą jedynie przekazywać wiedzy, ale także (a może przede wszystkim) pomagać ją samodzielnie zdobywać, selekcjonować  i porządkować.

Wydaje się zatem, że podjęcie tematyki  jak nauczać, aby kształtować mądrych, kreatywnych i twórczych obywateli  jest właściwą odpowiedzią na wyzwania cywilizacji i potrzeby przyszłości.

Podczas Kongresu będziemy poszukiwać odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

 • Czy szkoła może być nauczycielką mądrości? – Czy można się jej nauczyć?
 • Czym się różni ekspert od mędrca?
 • Czy uczeń może być mądrzejszy od swojego nauczyciela?
 • Czy kreatywność i innowacyjność wystarczą, żeby być mądrym człowiekiem?
 • Jak kształcić, aby nie stłamsić u ucznia/studenta ciekawości i kreatywności, a jednocześnie wyposażyć go w wiedzę?
 • Jaka jest rola rodziny, szkoły, uczelni w kształtowaniu aktywnego, świadomego, otwartego obywatela?
 • Czy mądrość jest kompetencją (z perspektywy pracodawców)?

Integralną częścią II Kongresu będzie Europejski Dzień Języków (EDJ)  – coroczne święto języków zostało ustanowione w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy –  organizacji, która reprezentuje 800 mln Europejczyków z 47 krajów. Kompetencje w zakresie wielojęzyczności są ściśle związane z hasłem towarzyszącym tegorocznemu wydarzeniu, czynią człowieka lepiej przygotowanym na wyzwania przyszłości – sprzyjają nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi i kulturami, zwiększają konkurencyjność na rynku pracy, sprzyjają kształtowaniu obywatela świata – osoby wolnej, niezależnej, otwartej.

Znajomość języków obcych to inna jakość życia.

 • Jak się ich nauczyć i jak ich uczyć?
 • Czym się inspirować?
 • Przed jakimi wyzwaniami stoją uczniowie, a przed jakimi nauczyciele?
 • Jak wykorzystać twórcze myślenie i rozwinąć kreatywność uczniów?

Tegoroczny Europejski Dzień Języków będzie obfitował w porady, wskazówki, podpowiedzi i odpowiedzi m.in. na powyższe pytania.

Zarejestruj się!

Udział w Kongresie jest całkowicie bezpłatny.
Organizator pokrywa koszty wyżywienia (przerwa kawowa, obiad) oraz materiałów. Organizator nie zapewnia noclegów oraz dojazdu.

Skontaktuj się z nami