Kongres Rozwoju Systemu Edukacji

O Kongresie

 

 powinni,,W XXI wieku nasza rzeczywistość jest przeładowana informacjami i wiedzą specjalistyczną. Niespotykany dotychczas rozwój technologii, dążenie do ciągłego usprawniania, ulepszania, doskonalenia tego, co całkiem niedawno zostało odkryte i poznane wymaga od człowieka specyficznych kompetencji. Rodzimy się z określonym potencjałem intelektualnym, ale kompetentnymi stajemy się dzięki ciągłemu uczeniu się.

Wyzwanie, jakiemu człowiek musi stawić czoła w XXI wieku, nie polega na tym, jak zdobywać i przekazywać informacje, ale jak je przekształcić w wiedzę, umiejętności i kompetencje, które pozwolą mu być mądrym, kreatywnym i twórczym. Można mieć ogromną wiedzę o świecie, lecz być pozbawionym tzw. mądrości życiowej
i nie radzić sobie z rozwiązywaniem coraz bardziej złożonych problemów.

Mądrość i kreatywność to dwa solidne filary pedagogiki rozwoju (wzrostu) i postulowanej przez nią edukacji pozytywnej. Mądry i kreatywny uczący się to kapitał, z którego społeczeństwo będzie czerpać, budując efektywną gospodarkę i dbać o satysfakcjonującą jakość życia.

Kształcenie dla przyszłości zawsze będzie wyzwaniem dla nauczycieli, edukatorów, trenerów, mentorów, którzy obecnie nie mogą jedynie przekazywać wiedzy, ale powinni także (a może przede wszystkim) pomagać ją samodzielnie zdobywać, selekcjonować  i porządkować.

Wydaje się zatem, że podjęcie tematyki, jak nauczać, aby kształtować mądrych, kreatywnych i twórczych obywateli  jest właściwą odpowiedzią na wyzwania cywilizacji i potrzeby przyszłości.

Udział w Kongresie jest całkowicie bezpłatny.

Skontaktuj się z nami