Już wkrótce opublikujemy ramowy program V Kongresu Edukacji.

Już wkrótce opublikujemy ramowy program V Kongresu Edukacji.

Kluczowym tematem V Kongresu Edukacji jest umiędzynarodowienie w obszarze szeroko rozumianej edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem wartości jednoczących Europę.
Co ważne, wydarzenie będzie okazją do świętowania jubileuszu 35-lecia programu Erasmus+. Jednocześnie rok 2022 ogłoszono Europejskim Rokiem Młodzieży.
Istotny jest także fakt, że fundusze dla sektora Szkolnictwo Wyższe w programie Erasmus+ wzrosły dwukrotnie w stosunku do poprzedniej perspektywy finansowej.
Także wzmocnienie współpracy uczelni w ramach programu Uniwersytetów Europejskich jest jednym z priorytetowych działań Komisji Europejskiej na lata 2021-2027.
V Kongres Edukacji skierowany jest nie tylko do szerokiej grupy decydentów, beneficjentów i przedstawicieli mediów, ale także – właśnie w tym roku – również do samych studentów.

Już wkrótce przedstawimy więcej szczegółów dotyczących programu V Kongresu Edukacji.
Zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie.

Znamy już członków Rady Programowej V Kongresu Edukacji i Europejskiego Dnia Języków.

Znamy już członków Rady Programowej V Kongresu Edukacji i Europejskiego Dnia Języków.

Opieka nad merytoryką V Kongresu Edukacji sprawuje powołana Rada Programowa V Kongresu Edukacji oraz Rada Programowa Europejskiego Dnia Języków.

W skład Rady Programowej Kongresu wchodzą:
1. dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB, rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej,
2. prof. dr hab. Hanna Komorowska, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny,
3. dr hab. Ewa Chmielecka, Szkoła Główna Handlowa, Zespół Boloński KRASP,
4. dr hab. Ewa Giermanowska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk
Społecznych,
5. prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego,
6. prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych,
7. dr hab. Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
8. Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy,
9. prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, przewodniczący KRASP,
10. prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego,
11. prof. dr hab. Wiesław Banyś, Przewodniczący Zespołu Bolońskiego KRASP, Uniwersytet Śląski,
12. prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski, Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej, wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk,
13. dr hab. Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury,
14. prof. Krzysztof Zanussi, reżyser, producent, scenarzysta.
15. Marek Zając, Publicysta i prezenter, autor książek i scenarzysta, trener i doradca medialny
16. dr Paweł Poszytek, dyrektor Generalny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

W skład Rady Programowej Europejskiego Dnia Języków wchodzą:
1. dr Danuta Romaniuk, dyrektor Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego
2. dr Paweł Pyrka, Prodziekan Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (SWPS)
3. dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
4. dr Paweł Poszytek, dyrektor Generalny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności