V Kongres Edukacji – Europejski Dzień Języków

V Kongres Edukacji – Europejski Dzień Języków

W ramach V Kongresu Edukacji zapraszamy Państwa na obchody Europejskiego Dnia Języków w ramach których odbędą się sesje tematyczne.

Program Europejskiego Dnia Języków

Sesja 1: Ludzie, idee – mosty: komunikacja i wspieranie ukraińskich uczniów

Szok wywołany inwazją na Ukrainę spowodował skokową zmianę zapotrzebowania wśród nauczycieli na umiejętności i wartości niezbędne do bycia odpowiedzialnym praktykiem. Rola i umiejętności nauczycieli języków obcych sytuują ich w szczególnym miejscu do wypełnienia luki między potrzebami ukraińskich dzieci uchodźców a wymogami polskiej edukacji – co ma również ważne implikacje dla polskich uczniów. Istniejące już, nieformalne sieci/grupy wsparcia, takie jak SETI (Sejneńska Inicjatywa Nauczycieli Anglistów) – która od 2015 r. buduje mosty pomiędzy nauczycielami z Polski i Litwy, nauczycielami i rodzicami, nauczycielami i uczniami, rozwija współpracę oraz inicjuje edukacyjne zmiany w swoim środowisku – są jedynym sposobem na to, by nie czuć się obco i samotnie w szkole, by przez zrozumienie, akceptację i komunikację znaleźć wspólny język, wspierając się nawzajem.  Opowiemy o tym, jak nieformalna, transgraniczna inicjatywa buduje mosty i jest platformą nie tylko do rozwoju zawodowego i dobrostanu nauczycieli oraz uczniów, ale też do wzmocnienia sprawczości nauczycieli i szybkiego reagowania na nowe potrzeby ukraińskich i polskich dzieci.
Sesja prowadzona w języku polskim i angielskim.

Prowadzący sesję:
dr Dorota Campfield
Adiunkt w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej oraz w Instytucie Badań Edukacyjnych


Doktor (tytuł uzyskała na Uniwersytecie Oxfordzkim), zajmuje się problematyką przyswajania języka obcego, pomiarem i oceną osiągnięć językowych.  Adiunkt w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej oraz w Instytucie Badań Edukacyjnych. Posiada kwalifikacje TESOL (Trinity College London i Sheffield Hallam University) oraz wieloletnie doświadczenie w nauczaniu jęz. angielskiego. W latach 2001-2006 pracowała jako wykładowca na studiach magisterskich (Master of International Education) na Uniwersytecie w Oulu (Finlandia), gdzie opracowała program dla przyszłych nauczycieli języka angielskiego. Autorka publikacji naukowych. Inicjatorka SETI.

Anna Walewska
Uniwersytet Warszawski, Szkoła Podstawowa im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej.


Pracuje w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Szkole Podstawowej im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej. Jest państwowym egzaminatorem maturalnym. Autorka serii podręczników dla szkół podstawowych. Metodyk i trener nauczycieli języka angielskiego, opiekun praktyk dydaktycznych.
Prowadzi zajęcia z dydaktyki ogólnej i dydaktyki nauczania języka angielskiego oraz metodyki kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W szkole podstawowej przygotowuje uczniów do olimpiad i konkursów kuratoryjnych.

Jūratė Sutkuvienė
Lazdijų r. Seirijų  Antano Žmuidzinavičiaus gimnazja, Litwa, nauczyciel języka angielskiego, metodyk, członek SETI


Jūratė ukończyła studia filologiczne i uzyskała kwalifikacje nauczyciela języka angielskiego na Uniwersytecie Wileńskim. Następnie została wybrana do wzięcia udziału w programie Przywództwa Edukacyjnego (Educational Leadership) w Wyższej Szkole Zarządzania i Ekonomii  ISM, a także uzyskała certyfikat TESOL/TEFL przyznawany przez World TESOL Academy. Jako członek English Matriculation Exam Project, zaprojektowała, testowała i moderowała testy ze słuchu – Year 12 Listening Test Preparation Group.  Napisała wiele artykułów na temat życia szkolnego dla lokalnych gazet. Jest współautorką pracy na temat polityki publicznej i administracji, przetłumaczyła też cztery książki. Koordynuje projekty międzynarodowe. Od dawna jest aktywnym członkiem SETI.

Justyna Bober
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, Khan Academy, Superbelfrzy RP

Nauczycielka języka polskiego i angielskiego, absolwentka studiów podyplomowych na kierunku neurodydaktyka WSB Bydgoszcz. Nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, tłumacz materiałów na Khan Academy, autorka kursów dla OPERON-u, ambasadorka Wiosny Edukacji. Wraz z ambasadorkami Wiosny Edukacji z Podlasia organizuje Podlaskie Wieczorynki Edukacyjne – konferencje online poświęcone szeroko rozumianej edukacji. Działa w SETI (inicjatywie nauczycieli języka angielskiego), należy do grupy Superbelfrzy RP. Ekspert MIEE, ambasador Wakeleta, edukator Nearpoda.

Sesja 2: Humor, hate i historia – słowa na wojnie

W ramach sesji zastanowimy się nad znaczeniem słów w kontekście wojny. W jakiej mierze słowa niszczą, dehumanizują, a w jakiej mogą łączyć i budować? Odwołamy się do najbliższego nam kontekstu, czyli wojny na Ukrainie. Przyjrzymy się między innymi roli memów i humoru w budowaniu narracji o wojnie. Będzie to punkt wyjścia do refleksji nad tym, jakich słów używać do mówienia o wojnie w procesie edukacyjnym.
Sesja prowadzona w języku polskim.

Prowadzący sesję:
dr Marta Wróblewska
Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS


Doktor lingwistyki stosowanej (University of Warwick, UK), absolwentka filozofii (Uniwersytet Warszawski). Uczyła języków obcych na wszystkich poziomach edukacji, tworzyła materiały edukacyjne. Interesuje ją pisanie jako sposób wyrażania, a także „wytwarzania” swojej tożsamości. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, gdzie zajmuje się kształceniem studentów w zakresie pisania tekstów akademickich.

Sesja 3: Practical insights of Modern Classroom Management

Treść prezentacji koncentruje się wokół praktycznych aspektów zarządzania klasą. Skupimy się na samym rozumieniu tego obszaru działania nauczycieli, ale także na tym, co współczesne zjawiska i warunki funkcjonowania szkoły wniosły nowego do tej problematyki. Taki wstęp będzie stanowić bazę do praktycznego przyjrzenia się zasadom budowania mądrego pedagogicznie zarządzania klasą, ale także błędom wychowawczym w tym zakresie.
Sesja w języku angielskim

Prowadzący sesję:
prof. UAM Jacek Pyżalski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pomysłodawca, kierownik i wykonawca ponad sześćdziesięciu międzynarodowych i krajowych projektów badawczych, w tym prestiżowych projektów międzynarodowych tj. ECIP, EU Kids Online, ySkills (Horyzont 2020), Lights4Violence (Horyzont 2020), zdalnenauczanie.org. Reprezentant Polski w czterech akcjach COST Europejskiej Fundacji Nauki. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Członek Rady Centrum Edukacji Obywatelskiej. Specjalista Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

V Kongres Edukacji – sesje tematyczne

V Kongres Edukacji – sesje tematyczne

W ramach Kongresu przewidziane są sesje tematyczne dotyczące programów edukacyjnych oraz Europejskiego Dnia Języków. Spotkania te poświęcone będą m.in. realizacji priorytetów horyzontalnych (Włączenie i różnorodność, Transformacja cyfrowa, Środowisko i walka ze zmianą klimatu, Uczestnictwo w życiu demokratycznym) programu Erasmus+ w międzynarodowych projektach.

 • Sesje dotyczące realizacji priorytetów horyzontalnych programu Erasmus+ w międzynarodowych projektach w sektorach:
  • – Erasmus+ Edukacja szkolna: Priorytety Erasmusa+ w praktyce szkolnej.
  • – Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia zawodowe: Zawodowy Erasmus+ z cyfryzacją, włączeniem, ekologią i obywatelstwem w tle.
  • – Erasmus+ Szkolnictwo wyższe: Program Erasmus+ 2021-2027 jako doskonałe narzędzie wdrożenia strategicznych założeń planów rozwoju uczelni.
  • – Erasmus+ Młodzież: YOUTH TALKS – inspirujemy do działania.
  • – Erasmus+ Edukacja dorosłych: ADUstorytelling o włączeniu, cyfryzacji, ekologii i partycypacji.
 • Sesje dotyczące programów:
  – Erasmus+ Sport: Przykłady działań, nowe perspektywy
  – Europejski Korpus Solidarności: Wolontariat europejski i projekty solidarności w szkołach i przedszkolach
 • Sesje dotyczące Europejskiego Dnia Języków:
  – Ludzie, idee – mosty: wspieranie uczniów ukraińskich i komunikacja (sesja prowadzona w języku polskim i angielskim)
  – Humor, hate i historia – słowa na wojnie
  – Practical insights of Modern Classroom Management (sesja prowadzona w języku angielskim)

 

 

Gala wręczenia nagród konkursowych

Gala wręczenia nagród konkursowych

Podczas V Kongresu Edukacji w dniu 27 października odbędzie się gala wręczenia nagród konkursowych EDUinspiracje, European Language Label, Europejska nagroda za innowacyjność w nauczaniu.

EDUinspiracje

Konkurs EDUinspiracje jest skierowany do instytucji, których działania odznaczają się najwyższą jakością rezultatów osiąganych w ramach projektów dofinansowanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności
Instytucje są nominowane w pięciu kategoriach konkursowych: Cyfryzacja, Ekologia, Włączanie społeczne i różnorodność, Aktywne uczestnictwo, Synergia dla edukacji.

Więcej o konkursie: EDUinspiracje

European Language Label

European Language Label to europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych, ustanowiony przez Komisję Europejską w 1998 r. Jego laureaci wyłaniani są w drodze konkursu projektów. W Polsce konkurs prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Systemu Laureaci otrzymują prestiżowe certyfikaty podpisane przez komisarza UE ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży oraz polskiego ministra edukacji i nauki, zyskując tym samym prawo do firmowania swoich materiałów i podejmowanych działań znakiem European Language Label.

Więcej o konkursie:  European Language Label

Europejska nagroda za innowacyjność w nauczaniu
Europejska nagroda za innowacyjność w nauczaniu to nowe wyróżnienie przyznawane przez Komisję Europejską.
Jego celem jest uhonorowanie wyróżniających się praktyk dydaktycznych oraz wyrażenie uznania dla pracy pedagogów. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ organizuje polską edycję konkursu, która służy wyłonieniu krajowych laureatów.

Więcej o konkursie: Innowacyjne nauczanie

Tegoroczna gala wręczenia nagród to nie tylko szansa na poznanie laureatów
znakomitych konkursów o charakterze edukacyjnym. To również możliwość zdobycia nowej wiedzy oraz szansa na inspirujące i motywujące rozmowy liderów i współtwórców projektów z programów, którymi zarządza w Polsce Narodowa Agencja Programu Erasmus + i EKS.

 

Ogłaszamy wyniki konkursu European Language Label

Ogłaszamy wyniki konkursu European Language Label

W roku 2022 Certyfikaty European Language Label otrzymuje 5 wyjątkowych projektów. Bardzo serdecznie gratulujemy Państwu wspaniałych pomysłów, skutecznej ich realizacji oraz znakomitych rezultatów!

Wręczenie Europejskich znaków jakości w nauczaniu i uczeniu się języków obcych odbędzie się 27 października 2022 w Warszawie podczas Gali V Kongresu Edukacji (https://kongres.frse.org.pl).

Na materiał filmowy z tego wydarzenia zapraszamy dzień później, 28 października.

Zapoznaj się z listą nagrodzonych projektów. wyniki

Zapraszamy do rejestracji na V Kongres Edukacji

Zapraszamy do rejestracji na V Kongres Edukacji

Zapraszamy do rejestracji na V Kongres Edukacji

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności ma przyjemność zaprosić na V Kongres Edukacji, który odbędzie się 27 października 2022 r. o godzinie 12:00 na Uniwersytecie Warszawskim w Audytorium Maximum.

Zapraszamy do rejestracji  na wydarzenie: Rejestracja

Program wydarzenia: Program