Nagrodzone projekty European Language Label część 5

Nagrodzone projekty European Language Label część 5

Przedstawiamy cykl nagrodzonych projektów w konkursie European Language Label 2021. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się podczas IV Kongresu Edukacji.

Nazwa projektu: E-STUDIO – przestrzeń interaktywnej nauki języka hiszpańskiego w Liceum Marcinek
Organizacja: I Liceum Ogólnokształcące im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Koordynator projektu: Krystian Grądecki

Nadrzędnym celem projektu „E-STUDIO” było motywowanie ucznia do rozwoju kompetencji językowo-kulturowej w zakresie języka hiszpańskiego w nauczaniu na odległość i budowanie szeroko pojętej świadomości międzykulturowej w podejściu interdyscyplinarnym zakładającym pełne wykorzystanie nowych technologii.
Nauczanie zdalne okazało się silnym bodźcem do poszukiwania nowych rozwiązań w nauczaniu języków obcych. „E-STUDIO” jest właśnie owocem takich działań. Bogactwo technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz mediów cyfrowych umożliwiło stworzenie interaktywnej przestrzeni do nauki języka hiszpańskiego podobnej do wirtualnego studia nagrań, gdzie uczniowie mogą rozwijać się językowo, nabywając jednocześnie szereg kompetencji z zakresu edukacji medialnej i umiejętności interpersonalnych.
Działania projektowe obejmowały wiele zindywidualizowanych realizacji, takich jak np. podcasty tematyczne, covery utworów muzycznych, audiobooki, prezentacje wideo czy tematyczne audycje radiowe (jednym z pierwszych zadań zrealizowanych w E-STUDIO było właśnie wspólne nagranie klasowej audycji radiowej).
Udział w projekcie „E-STUDIO” pozwolił uczniom rozwijać kompetencje w zakresie mówienia i rozumienia ze słuchu, wykształcić większą świadomość kulturową, sprawniej poruszać się po świecie multimediów i nabyć umiejętności w dziedzinie IT. Był też dla wielu silnym bodźcem do samodzielnego zgłębiania kultury krajów hiszpańskojęzycznych i podejmowania dalszych decyzji w tym zakresie.

Zapraszamy do obejrzenia debaty European Language Label

Zapraszamy do obejrzenia debaty European Language Label

Znajomość języków jako klucz do rozwoju społeczeństw i jednostek. Nowe wyzwania dotyczące nauczania i uczenia się języków obcych.

 

Debata z udziałem Rady Programowej Europejskiego Dnia Języków odbyła się w ramach IV Kongresu Edukacji. O tym, CZY młodzi ludzie umieją się uczyć? Czy wiedzą PO CO mają to robić? Czy wiedzą CZEGO konkretnie się uczyć, ucząc się języka? Czy wiedzą, JAK to robić? dyskutowali:

 • dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności
 • prof. dr hab. Hanna Komorowska, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS
 • dr Paweł Pyrka, prodziekan Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS
 • dr Danuta Romaniuk, Uniwersytet Warszawski, Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej
 • dr Marcin Smolik; dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Obejrzyj pełną wersję debaty: Debata – pełna wersja
Przeczytaj artykuł w Rzeczpospolitej: Rzeczpospolita – artykuł

Debatę zorganizowali: Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz Redakcja Rzeczpospolitej.

Nominacje: EDUinspirator i Młody EDUinspirator!

Nominacje: EDUinspirator i Młody EDUinspirator!

Twój sukces inspiracją dla innych! – tak brzmi hasło przewodnie konkursu EDUinspirator 2021, a jego głównym celem jest promowanie działań indywidualnych uczestników projektów, które na polu edukacji w szczególny sposób przyczyniły się do zmian w środowisku lokalnym. Od tegorocznej edycji o tytuł Młodego EDUinspiratora 2021 mogą też walczyć uczniowie, studenci i  wolontariusze.

Zapraszamy do zapoznania się z nominowanymi w tegorocznej edycji konkursu EDUinspirator i Młody EDUinspirator!
Zwycięzców poznamy już 30 września 2021 roku na gali, która odbędzie się podczas IV Kongresu Edukacji.

Zarejestruj się, aby oglądać na żywo galę wręczenia nagród konkursowych: Rejestracja

EDUinspirator 2021 – nominowani:

 • Agata Karolczyk – Kozyra, I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie
 • dr inż. Dorota Kamińska, Politechnika Łódzka
 • Marta Różańska, Fundacja MyFuture
 • Jolanta Wołągiewicz, Stowarzyszenie Szukamy Polski
 • Tomasz Marmaj, Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Młody EDUinspirator 2021 – nominowani:

 • Anna Jarmużek, Branżowa Szkoła I Stopnia w Kościanie
 • Anna Kowalczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Marianna Pikul, Akademicki Związek Sportowy
EDUinspiracje – lista nominowanych!

EDUinspiracje – lista nominowanych!

W pięciu kategoriach konkursowych przyznano 38 nominacji dla instytucji, które zrealizowały najciekawsze projekty i osiągnęły najlepsze rezultaty.
Zwycięzców poznamy już 30 września 2021 roku na gali, która odbędzie się podczas IV Kongresu Edukacji.

Zarejestruj się, aby oglądać na żywo galę wręczenia nagród konkursowych: Rejestracja

Zapraszamy do zapoznania się z listą nominowanych w każdej z kategorii:

Umiejętności cyfrowe

 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – za projekt: „Chronimy dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym – innowacyjne narzędzia zwiększające wiedzę i kompetencje rodziców i profesjonalistów w obszarze ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym”
 • Szkoła Podstawowa nr 42 im. I. J. Paderewskiego w Gdańsku – za projekt: „Use it or lose it”
 • Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach, III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach – za projekt: „CLICK and CLIL – z technologią w dwujęzyczność”
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 w Katowicach – za projekt: „Różnorodność jest w nas – rozwój nauczycieli szansą na rozwój każdego ucznia”
 • Fundacja Sempre a Frente – za projekt: „Be digital!”
 • Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim – za projekt: „Tworzymy mobilną aplikację internetową dla bezrobotnych. Uczniowie klas informatycznych i teleinformatycznych w Wielkiej Brytanii”
 • Fundacja Instytut Działań Twórczych – za projekt: „Energia – kreatywność – solidarność! Wolontariat drogą do budowania aktywnej i twórczej społeczności”
 • Politechnika Łódzka – za projekt: „Virtual Mechatronic Laboratory”

Ekologia

 • Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO – za projekt: „Teaching Organic Literacy in Grundtvigian Style”
 • Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie – za projekt: „Mobilność-technologia-wiedza. Rozwój praktyk zawodowych w Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie”
 • Fundacja Żółta Owca  – za projekt: „Eco Style”
 • Przedszkole nr 1 w Zabrzu – za projekt: „Nauka i sport pod gołym niebem – kreatywne metody pracy z dzieckiem w kontakcie z naturą”
 • Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kudowie-Zdroju – za projekt: „Eko-lokalni”
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – za projekt: „Innovative Education towards Sustainable Food Systems”
 • Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy – za projekt: „Clean air curriculum as a base for clean environment”
 • Stowarzyszenie Europejskie Centrum Innowacji – za projekt: „Kolory świata – Polsko-Ukraińskie inspiracje”

Włączanie społeczne i różnorodność

 • Stowarzyszenie na rzecz edukacji osób wykluczonych społecznie o nazwie „Busola” – za projekt: „Edukacja za kratami”
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – za projekt: „Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu”
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży – za projekt: „PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI”
 • Społeczna Akademia Nauk – za projekt: „Improving the Employability of People with Hearing Impairments”
 • Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu – za projekt: „INCLUSION: Togetther we make a difference”
 • Chrześcijańskie Stowarzyszenie Współpracy i Przyjaźni Polsko-Libańskiej „Polanda” – za projekt: „Poznajmy się na scenie”
 • Stowarzyszenie „Czas Rozwoju” – za projekt: „Czas Rozwoju – Sklepy Charytatywne”

Aktywne uczestnictwo

 • Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego – za projekt: „Nowoczesne projektowanie produktu folkowego w wielokulturowej Europie”
 • Stowarzyszenie Szukamy Polski – za projekt: „Silver Civic Education”
 • Politechnika Koszalińska – za projekt: „Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu”
 • Szkoła Podstawowa nr 1 we Wrocławiu – za projekt: „Wroclaw’s international high 5: gotowi na multikulturowość!”
 • Instytut Twórczej Integracji – za projekt: „Projekt Aurora”
 • Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile – za projekt: „Praktyka zagraniczna krokiem w przyszłość zawodową”
 • Stowarzyszenie Aktywności Przeróżnych niemarudni.pl – za projekt: „Kino letnie w ogrodzie „MDK 2”
 • Instytut Europejski Pro Futuro Europae – za projekt: „Voice of Youth”

Synergia dla edukacji

 • Uniwersytet Pedagogiczny im.  Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – za projekt: „Polish Online”
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie – za projekt: „Mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu”
 • Stowarzyszenie Mierz Wysoko – za projekt: „Wilderness Therapy”
 • Internationaler Bund Polska – za projekt: „Nabywanie kompetencji zawodowych i mobilność wsparciem w wyrównywaniu szans zawodowych młodzieży”
 • Szkoła Organizacji i Zarządzania – za projekt: „On the road to entrepreneurship”
Nagrodzone projekty European Language Label część 4

Nagrodzone projekty European Language Label część 4

Przedstawiamy cykl nagrodzonych projektów w konkursie European Language Label 2021. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się podczas IV Kongresu Edukacji.

Nazwa projektu: Projekt międzynarodowy Tandem

Organizacja: Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej

Koordynator projektu: Anna Kania

Projekt międzynarodowy Tandem był realizowany przez sześć lat przez dwa ośrodki kształcenia językowego: Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej i ZLB – Language Center Hochschule Hannover. Wpisał się w projekty Summer School i obejmował wymianę studentów obu uczelni. Działania projektowe były realizowane w Hanowerze oraz we Wrocławiu. W przedsięwzięciu wzięło udział prawie 200 osób. Program wymiany składał się z: intensywnego tygodniowego kursu języka niemieckiego na poziomie B1+ dla studentów polskich, kursu języka polskiego na poziomie A1 i na poziomie zaawansowanym dla studentów niemieckich oraz realizacji polsko-niemieckiego projektu tandemowego. Wszystkie kursy były prowadzone przez native speakerów, wykładowców uczelni. W ramach popołudniowych, kilkugodzinnych zajęć tandemowych studenci uczyli się skutecznej pracy w tandemach i w grupach, a na zakończenie projektu prezentowali w języku obcym wymierne efekty swojej pracy. Zastosowane formy pracy aktywizowały wszystkich uczestników zajęć.
Projekty tandemowe doskonale rozwijają ideę uczenia się od siebie wzajemnie i uzupełniają proces dydaktyczny. To efektywna i bardzo atrakcyjna forma komunikacji językowej. Zanurzenie w język i kulturę w sposób bezpośredni pokazuje przydatność języka obcego, wzmacnia motywację do nauki oraz uczy współpracy, wzajemnego szacunku, tolerancji i zrozumienia. Projekt ma wartość dydaktyczną i pozadydaktyczną oraz w istotny sposób wpływa na zapobieganie postawom ksenofobicznym i rasistowskim w środowisku akademickim.