Gala wręczenia nagród konkursowych

Gala wręczenia nagród konkursowych

Podczas V Kongresu Edukacji w dniu 27 października odbędzie się gala wręczenia nagród konkursowych EDUinspiracje, European Language Label, Europejska nagroda za innowacyjność w nauczaniu.

EDUinspiracje

Konkurs EDUinspiracje jest skierowany do instytucji, których działania odznaczają się najwyższą jakością rezultatów osiąganych w ramach projektów dofinansowanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności
Instytucje są nominowane w pięciu kategoriach konkursowych: Cyfryzacja, Ekologia, Włączanie społeczne i różnorodność, Aktywne uczestnictwo, Synergia dla edukacji.

Więcej o konkursie: EDUinspiracje

European Language Label

European Language Label to europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych, ustanowiony przez Komisję Europejską w 1998 r. Jego laureaci wyłaniani są w drodze konkursu projektów. W Polsce konkurs prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Systemu Laureaci otrzymują prestiżowe certyfikaty podpisane przez komisarza UE ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży oraz polskiego ministra edukacji i nauki, zyskując tym samym prawo do firmowania swoich materiałów i podejmowanych działań znakiem European Language Label.

Więcej o konkursie:  European Language Label

Europejska nagroda za innowacyjność w nauczaniu
Europejska nagroda za innowacyjność w nauczaniu to nowe wyróżnienie przyznawane przez Komisję Europejską.
Jego celem jest uhonorowanie wyróżniających się praktyk dydaktycznych oraz wyrażenie uznania dla pracy pedagogów. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ organizuje polską edycję konkursu, która służy wyłonieniu krajowych laureatów.

Więcej o konkursie: Innowacyjne nauczanie

Tegoroczna gala wręczenia nagród to nie tylko szansa na poznanie laureatów
znakomitych konkursów o charakterze edukacyjnym. To również możliwość zdobycia nowej wiedzy oraz szansa na inspirujące i motywujące rozmowy liderów i współtwórców projektów z programów, którymi zarządza w Polsce Narodowa Agencja Programu Erasmus + i EKS.

 

Ogłaszamy wyniki konkursu European Language Label

Ogłaszamy wyniki konkursu European Language Label

W roku 2022 Certyfikaty European Language Label otrzymuje 5 wyjątkowych projektów. Bardzo serdecznie gratulujemy Państwu wspaniałych pomysłów, skutecznej ich realizacji oraz znakomitych rezultatów!

Wręczenie Europejskich znaków jakości w nauczaniu i uczeniu się języków obcych odbędzie się 27 października 2022 w Warszawie podczas Gali V Kongresu Edukacji (https://kongres.frse.org.pl).

Na materiał filmowy z tego wydarzenia zapraszamy dzień później, 28 października.

Zapoznaj się z listą nagrodzonych projektów. wyniki

Zapraszamy do rejestracji na V Kongres Edukacji

Zapraszamy do rejestracji na V Kongres Edukacji

Zapraszamy do rejestracji na V Kongres Edukacji

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności ma przyjemność zaprosić na V Kongres Edukacji, który odbędzie się 27 października 2022 r. o godzinie 12:00 na Uniwersytecie Warszawskim w Audytorium Maximum.

Zapraszamy do rejestracji  na wydarzenie: Rejestracja

Program wydarzenia: Program

Transmisja reportażu 35-lecia programu Erasmus+ | Wartości jednoczące Europę

Transmisja reportażu 35-lecia programu Erasmus+ | Wartości jednoczące Europę

W ramach tegorocznej, piątej edycji Kongresu Edukacji pokażemy Państwu reportaż nagrany z okazji 35-lecia programu Erasmus+.
Reportaż zostanie wyemitowany w portalu internetowym w dniu 28.10.2022 r. , dzień po wydarzeniu stacjonarnym na Uniwersytecie Warszawskim.
Serdecznie zapraszamy Państwa do obejrzenia programu pt. 35-lecie programu Erasmus+ | Wartości jednoczące Europę.

Wydarzenie online w formie nowoczesnego programu telewizyjnego i internetowego składać się będzie z rozmów z ekspertami, beneficjentami i uczestnikami programu Erasmus+, a także materiałów filmowych przygotowanych w różnych częściach kraju (w tym podsumowania pierwszego dnia V Kongresu Edukacji). Wychodząc od jubileuszu 35-lecia programu Erasmus+ zaprezentujemy różne wymiary i walory umiędzynarodowienia edukacji. Wśród poruszanych wątków nie zabraknie m.in. wartości jednoczących Europę, kwestii współdziałania z otoczeniem społecznym i biznesem, pytania o konieczne rozwiązania systemowe wspierające umiędzynarodowienie, wskazania konkretnych wyzwań i zadań związanych z umiędzynarodowieniem jak Europejska Strategia na rzecz Uniwersytetów czy komunikowania się w środowisku międzykulturowym celem zapobiegania konfliktom. Jak zawsze zastosujemy też nowe technologie, które mogą być wykorzystane w edukacji przyszłości.