Transmisja reportażu 35-lecia programu Erasmus+ | Wartości jednoczące Europę

Transmisja reportażu 35-lecia programu Erasmus+ | Wartości jednoczące Europę

W ramach tegorocznej, piątej edycji Kongresu Edukacji pokażemy Państwu reportaż nagrany z okazji 35-lecia programu Erasmus+.
Reportaż zostanie wyemitowany w portalu internetowym w dniu 28.10.2022 r. , dzień po wydarzeniu stacjonarnym na Uniwersytecie Warszawskim.
Serdecznie zapraszamy Państwa do obejrzenia programu pt. 35-lecie programu Erasmus+ | Wartości jednoczące Europę.

Wydarzenie online w formie nowoczesnego programu telewizyjnego i internetowego składać się będzie z rozmów z ekspertami, beneficjentami i uczestnikami programu Erasmus+, a także materiałów filmowych przygotowanych w różnych częściach kraju (w tym podsumowania pierwszego dnia V Kongresu Edukacji). Wychodząc od jubileuszu 35-lecia programu Erasmus+ zaprezentujemy różne wymiary i walory umiędzynarodowienia edukacji. Wśród poruszanych wątków nie zabraknie m.in. wartości jednoczących Europę, kwestii współdziałania z otoczeniem społecznym i biznesem, pytania o konieczne rozwiązania systemowe wspierające umiędzynarodowienie, wskazania konkretnych wyzwań i zadań związanych z umiędzynarodowieniem jak Europejska Strategia na rzecz Uniwersytetów czy komunikowania się w środowisku międzykulturowym celem zapobiegania konfliktom. Jak zawsze zastosujemy też nowe technologie, które mogą być wykorzystane w edukacji przyszłości.

Ramowy program V Kongresu Edukacji.

Ramowy program V Kongresu Edukacji.

Zapraszamy do zapoznania się z ramowym programem V Kongresu Edukacji. Jest on dostępny na naszej stronie w zakładce: https://kongres.frse.org.pl/v-kongres-frse/program/

Tegoroczny Kongres odbędzie się w dniach 27 i 28.10.2022 r.

Już wkrótce opublikujemy ramowy program V Kongresu Edukacji.

Już wkrótce opublikujemy ramowy program V Kongresu Edukacji.

Kluczowym tematem V Kongresu Edukacji jest umiędzynarodowienie w obszarze szeroko rozumianej edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem wartości jednoczących Europę.
Co ważne, wydarzenie będzie okazją do świętowania jubileuszu 35-lecia programu Erasmus+. Jednocześnie rok 2022 ogłoszono Europejskim Rokiem Młodzieży.
Istotny jest także fakt, że fundusze dla sektora Szkolnictwo Wyższe w programie Erasmus+ wzrosły dwukrotnie w stosunku do poprzedniej perspektywy finansowej.
Także wzmocnienie współpracy uczelni w ramach programu Uniwersytetów Europejskich jest jednym z priorytetowych działań Komisji Europejskiej na lata 2021-2027.
V Kongres Edukacji skierowany jest nie tylko do szerokiej grupy decydentów, beneficjentów i przedstawicieli mediów, ale także – właśnie w tym roku – również do samych studentów.

Już wkrótce przedstawimy więcej szczegółów dotyczących programu V Kongresu Edukacji.
Zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie.

Znamy już członków Rady Programowej V Kongresu Edukacji i Europejskiego Dnia Języków.

Znamy już członków Rady Programowej V Kongresu Edukacji i Europejskiego Dnia Języków.

Opieka nad merytoryką V Kongresu Edukacji sprawuje powołana Rada Programowa V Kongresu Edukacji oraz Rada Programowa Europejskiego Dnia Języków.

W skład Rady Programowej Kongresu wchodzą:
1. dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB, rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej,
2. prof. dr hab. Hanna Komorowska, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny,
3. dr hab. Ewa Chmielecka, Szkoła Główna Handlowa, Zespół Boloński KRASP,
4. dr hab. Ewa Giermanowska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk
Społecznych,
5. prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego,
6. prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych,
7. dr hab. Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
8. Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy,
9. prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, przewodniczący KRASP,
10. prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego,
11. prof. dr hab. Wiesław Banyś, Przewodniczący Zespołu Bolońskiego KRASP, Uniwersytet Śląski,
12. prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski, Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej, wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk,
13. dr hab. Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury,
14. prof. Krzysztof Zanussi, reżyser, producent, scenarzysta.
15. Marek Zając, Publicysta i prezenter, autor książek i scenarzysta, trener i doradca medialny
16. dr Paweł Poszytek, dyrektor Generalny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

W skład Rady Programowej Europejskiego Dnia Języków wchodzą:
1. dr Danuta Romaniuk, dyrektor Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego
2. dr Paweł Pyrka, Prodziekan Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (SWPS)
3. dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
4. dr Paweł Poszytek, dyrektor Generalny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności